Оказване на помощ или запалване чрез на използване на акумулаторна батерия от друг автомобил.

За целта да се използват стандартни удължителни приспособления. Да се използва акумулаторна батерия с едно и също номинално напрежение.

Да бъдат изключени двигателите на двата автомобила.

Свържете положителните изводи на двата автомобила чрез щипките на приспособлението.

Свържете отрицателния извод на оказващия помощ автомобил, след което свържете отрицателния извод на подпомагания автомобил чрез щипките на приспособлението.

Запалете на двигателя на оказващия помощ автомобил, след което запалете двигателя на другия автомобил.

Свалете специалните приспособления в обратен ред.

Не се приближавайте с открит огън към акумулаторни батерии поради опасност от взрив.

Върху полюсните изводи на акумулатора има монтирани предпазни капачета, които защитават батерията от късо съединение. Ако при монтажа на вашия автомобил не можете да ги използвате, то тогава внимавайте върху батерията да не попаднат метални предмети и инструменти. Те могат да предизвикат късо съединение между полюсните изводи.

Преди монтирането или демонтирането на акумулаторната батерия в автомобила да се изключат всички консуматори, за да се избегне искрообразуване по невнимание.

При освобождаване на изводните клеми най-напред да се свали кабелът на отрицателния полюс.

При свързване, тази връзка трябва да се осъществи последна.

Препоръчва се монтирането в автомобила да стане 1 час след зареждането.

При почистване на полюсните изводи употребявайте четки с мек метален косъм.

Повърхността на батерията трябва да бъде винаги свободна (непокрита).

Доливайте в батерията само дестилирана или специално очистена (дейонизирана) вода.

Обслужване на акумулаторната батерия по време на експлоатация.
Поддържайте акумулаторната батерия суха и чисто. Полюсните изводи, особено положителния, измивайте периодично с топла вода и четка за отстраняване на натрупания сулфат и намазвайте с технически вазелин.

По време на гаранционния срок проверявайте нивото на електролита в батерията, ако по някаква причина индикаторът е оцветен в бяло, потърсете вашия дилър. Използвайте талона за безплатни проверки от предоставената ви инструкция. Не разлепвайте стикера на капака и не се опитвайте да извършвате никакъв ремонт по батерията.

Акумулаторната батерия, която за известно време няма да се използва, трябва да бъде напълно заредена и да се остави на съхранение в прохладно и проветриво помещение при температура от 0 до 30 градуса.

За гарантиране на по-дълъг работен ресурс, веднъж на три месеца зареждайте батерията.

Не смесвайте първоначалното зареждане на акумулаторната батерия при електрическо напрежение ( U = 16V )със зареждането и в автомобила при U = 13,8V ~ 14,4V. Проверявайте състоянието на зареждащото устройство на транспортното средство. Напражението на зареждане при работещ двигател на автомобила да бъде в границата U = 13,8V ~ 14,4V.

На всяка акумулаторна батерия има поставена маркировка, съдържаща символи за безопасност.

При МПС с два броя батерии, параметрите на батериите трябва да бъдат с еднакви стойности.

Зареждането на разредена акумулаторна батерия в сервизите се заплаща от клиента.

Необслужваемите стартерни акумулаторни батерии се продават само в заредено състояние.

Трайността на стартерната батерия до голяма степен се определя от зареждането и в МПС. Вредно е както недозареждането, така и презареждането ѝ- те водят до нейното разрушаване.

Затова най-късно в седемдневен срок от датата на закупуване на стартерната батерия е задължително да се извърши проверка на зарядното устройство на МПС в специализиран сервиз или от търговските представители на "ЕЛХИМ ИСКРА АД" гр. Пазарджик.

В рамките на гаранционния срок търговските представители на "ЕЛХИМ ИСКРА АД" извършват по една безплатна проверка на всеки шест месеца на стартерната батерия и зарядното устройство на МПС.